Weed Fighters
udviklingsprojekt

Weed Fighter er en ny revolutionerende opfindelse, der gør det lettere og billigere at bekæmpe ukrudt. Den anvender damp og mikrobølger, og har derfor en effektiv energioverførsel til ukrudtet.

Damp – hurtig behandling og yderst effektivt

Når fremkørselshastigheden skal være høj er hurtig energioverførsel fra maskinen til ukrudtet en forudsætning.

Man kan sikre en hurtig energioverførsel enten ved at presse meget varmeenergi ned mod ukrudtet med en blæser, eller ved at anvende damp, som indeholder meget energi der afsættes i ukrudtet når dampen fortættes til vand på ukrudtet.

Weed Fighter anvender damp, da det giver os mulighed for hurtig fremkørsel med moderat energiforbrug

Ingen brandfare

Ved at anvende damp i kombination med en temperaturføler til styring af varmetilførslen, sikrer vi at temperaturen under skærmen altid er lavere end antændelsestemperaturen for tørt plantemateriale. Derfor kan du bruge maskinen selv hvor der er tørt materiale, uden at antænde dette.

Effektiv afskærmning

En af de store udfordringer ved termisk ukrudtsbekæmpelse er, at så snart varmeenergien kommer udenfor skærmen, er den meget mere tilbøjelig til at stige op end at gå ned på ukrudtet.

Ved hjælp af fleksibel afskærmning kan Weed Fighters maskine arbejde tæt på terræn og følge dette, uden at skærmen bliver revet i stykker af fortovsfliser der vipper.

Lavt energiforbrug – Lav CO2-udledning

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse bruger energi, og forårsager dermed udledning af CO2. Ved hjælp af effektiv energioverførsel, god afskærmning og reduceret genvækst holder Weed Fighter energiforbruget og dermed CO2 udledningen på et minimum.

God driftsøkonomi

Hurtig fremkørsel, reduceret genvækst og lavt energiforbrug holder driftsudgifterne nede.

I vores teknologier anvender vi opvarmning og mikrobølger.

Opvarmningen sker ved ved hjælp af damp, der genereres med en ny og effektiv metode.

Prototype 2 danner baggrunden for de første salgsmaskiner, der kommer ud ultimo 2021.

Sideløbende arbejder vi på at integrere mikrobølgedelen, og få sikkerhed og godkendelser på plads i forhold til denne del. Mikrobølgemaskinen kommer ud i 2022.

Begge maskiner bliver 80 cm bredde, med 2 sektioner, der kan drives uafhængigt af hinanden.

Mindre arealer

Til mindre eller ujævne arealer hvor vore fortovsmaskiner ikke kan komme til,  har vi en løsning med varmt vand, tilsat en accelerator.

Denne løsning er ideel til helleanlæg, busskure, hjørner, kanter, gange, stier, bede, under borde og bænke mv.

3 uger efter gasbrænding
3 uger efter gasbrænding
3 uger efter weed fighter
3 uger efter weed fighter

Dokumenteret bedre end gasbrænder

Vi står naturligvis til regnskab for vores teknologi. Derfor har vi fået et uvildigt institut til at dokumentere forskellen på vores teknologi og en gasbrænder, som i dag er den mest udbredte metode til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. I deres rapport konkluderer instituttet at der er signifikant mindre genvækst efter Weed Fighters maskine end efter en gasbrænder.

Den tydelige forskel, 16 måneder efter behandling

16 måneder efter behandling med gasbrænder
Behandling med gasbrænder
16 måneder efter behandling med weed fighter med damp
Behandling med Weed fighter med damp
16 måneder efter behandling med weed fighter med mikrobølger
Behandling med Weed fighter med mikrobølger

Vil du høre mere om priser eller har andre forespørgsler

eller ring på telefon

24 84 85 75