Weed Fighters udviklingsarbejder baserer sig på samarbejde med en række gode og kompetente samarbejdspartnere: 

Århus Kommune

Gennem flere år har Århus Kommune stillet testarealer til rådighed, og været behjælpelig med sparring i forhold til ønskerne til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

På baggrund af de gode testresultater fra 2018 bevilgede Århus Kommunes VTU-fond i foråret 2019 en million kr. til udvikling af Weed Fighters maskine.

Mikrobølgerne reducerer genvæksten og giver dværgvækst til det ukrudt der overlever. Men en forudsætning for at mikrobølger kan bekæmpe ukrudt med en hastighed der er kommercielt interessant er, at ukrudtet opvarmes og påføres fugt, samt gerne salt før mikrobølgerne tilføres. Udviklingen af vores nye heater, der opvarmer ukrudtet ved hjælp af damp, og som også har muligheden for at anvende saltvand er derfor et vigtigt og succesfuldt skridt i den samlede udvikling af en højeffektiv pesticidfri metode hvori mikrobølger indgår. 

Heateren vi har udviklet kan anvendes alene, men vil naturligvis blive endnu mere effektiv når teknologien er færdigudviklet med mikrobølgeenheden. 

I relation til VTU-midlerne er Tenna Olsen fra Århus Kommune vores kontaktperson. Læs mere om samarbejdet mellem Århus Kommunes VTU-fond og Weed Fighter på dette link: Mikrobølger skal slå ukrudt ihjel

Kärcher

Kärcher stillede i 2019 denne redskabsbærer til rådighed for Weed Fighters udviklingsarbejde.

Kärcher

Ingeniørfirma 

Til at sikre at vi får maskinerne udviklet mest hensigtsmæssigt både på den korte og den lange bane har vi samarbejde med en mikrobølgeingeniør og et ingeniørfirma.