Weed Fighters udviklingsarbejder baserer sig på samarbejde med gode og kompetente samarbejdspartnere: 

Århus Kommune

Gennem flere år har Århus Kommune stillet testarealer til rådighed, og været behjælpelig med sparring i forhold til ønskerne til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

I 2020 har vi aftale med Århus Kommune om at være med i udviklingen, og teste Weed Fighter.

På baggrund af de gode testresultater fra 2018 bevilgede Århus Kommunes VTU-fond i foråret 2019 en million kr. til udvikling af Weed Fighters maskine.

Mikrobølgerne gør det nemmere at beskadige planternes vækstpunkter, hvilket er med til at reducere genvæksten på det ukrudt der overlever. Men en forudsætning for at mikrobølger kan bekæmpe ukrudt med en hastighed der er kommercielt interessant er, at ukrudtet først opvarmes. Udviklingen af vores nye heater, er derfor et vigtigt og succesfuldt skridt i den samlede udvikling af en højeffektiv pesticidfri metode hvori mikrobølger indgår. 

Heateren vi har udviklet kan anvendes alene, men vil naturligvis blive endnu mere effektiv når teknologien er færdigudviklet med mikrobølgeenheden. 

I relation til VTU-midlerne er Tenna Olsen fra Århus Kommune vores kontaktperson. Læs mere om samarbejdet mellem Århus Kommunes VTU-fond og Weed Fighter på dette link: Mikrobølger skal slå ukrudt ihjel

Kärcher

Kärcher stillede i 2019 og 1. kvartal af 2020 denne redskabsbærer til rådighed for Weed Fighters udviklingsarbejde.

Kärcher

Ingeniørfirmaer  

Til at sikre at vi får maskinerne udviklet mest hensigtsmæssigt både på den korte og den lange bane har vi samarbejde med en mikrobølgeingeniør og et ingeniørfirma.

Fremstilling, service og montage

Til at fremstille maskinerne har vi samarbejde med en maskinfabrik. 

Til at montere vore maskiner på redskabsbærere, samt servicere dem, har vi samarbejde med Yding Smedie & maskiner. 

Weed Fighter er finansieret af

  • Fremtidens Miljø A/S
  • Århus Kommunes VTU-fond
  • Innovationsfonden 
  • En lånt redskabsbærer fra Kärcher