Maskiner og teknik

Vores primære krav er at vore maskiner skal optimere brugerens driftøkonomi, sikkerhed og arbejdsmiljø ved pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.

Damp - enkelt og effektivt

Når fremkørselshastigheden skal være høj er hurtig energioverførsel fra maskinen til ukrudtet en forudsætning.

Man kan sikre en hurtig energioverførsel enten ved at presse meget varmeenergi ned mod ukrudtet med en blæser, eller ved at anvende damp, som indeholder meget energi der afsættes i ukrudtet når dampen fortættes til vand på ukrudtet.

Weed Fighter anvender damp, da det giver os mulighed for hurtig fremkørsel med moderat energiforbrug, og samtidig gør det muligt at anvende salte i behandlingen.

Ingen brandfare

Ved at anvende damp i kombination med en temperaturføler til styring af varmetilførslen, sikrer vi at temperaturen under skærmen altid er lavere end antændelsestemperaturen for tørt plantemateriale. Derfor kan du bruge maskinen selv hvor der er tørt materiale, uden at antænde dette.

Effektiv afskærmning

En af de store udfordringer ved termisk ukrudtsbekæmpelse er at så snart varmeenergien kommer udenfor skærmen, er den meget mere tilbøjelig til at stige op end at gå ned på ukrudtet.

Ved hjælp af et fleksibelt ophæng kan Weed Fighters maskine arbejde tæt på terræn og følge dette, uden at skærmen bliver revet i stykker af fortovsfliser der vipper.

På skærmens sider sørger et luftgardin for effektiv termisk afskærmning mellem maskine og terræn, uanset om hele maskinen kører på fortovet, eller om en del af maskinen arbejder ud over fortovskanten.

Lavt energiforbrug / lav CO2 udledning

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse bruger energi, og forårsager dermed udledning af CO2. Ved hjælp af effektiv energioverførsel, god afskærmning og reduceret genvækst holder Weed Fighter energiforbruget og dermed CO2 udledningen på et minimum.

Reduceret genvækst / øget effekt ved hjælp af saltvand

Weed Fighter har dokumentation for at saltvand i kombination med termisk behandling kan reducere genvæksten og dermed øge effektiviteten signifikant.

Derfor er vores prototype forberedt for brug af saltvand i kombination med den termiske behandling. Vi arbejder med at få tests og godkendelser på plads, så betaversionen af vores maskine kan sættes i drift fra foråret 2020.

Teknologi til tiden

Teknologien indenfor pesticidfri ukrudtsbekæmpelse er ikke fulgt med behovet. Derfor er Weed Fighters mål at udvikle teknologi der modsvarer tidens behov, og er et godt og rentabelt alternativ til både pesticider og traditionelle gasbrændere.

Derfor har vi haft et uvildigt institut til at dokumentere forskellen i genvæksten ved vores maskine og en gasbrænder. Testrapportens konklusion er at der er signifikant mindre genvækst efter Weed Fighters maskine end efter en gasbrænder. Og da genvækst og behandlingshyppighed spiller en stor rolle for omkostningerne ved pesticidfri bekæmpelse, har vi et godt alternativ til gasbrændere.
Når man dertil lægger de miljø- og samfundsmæssige fordele ved at undgå pesticider, er der ingen tvivl om at der er gode alternativer til pesticiderne.

Få testrapporten tilsendt ved at udfylde formularen herunder.

Rettigheder

Weed Fighter har følgende rettigheder: 

Brugsmodelbeskyttelse (eneret) til at kombinere termisk behandling med saltvand.

Patent på en metode med mikrobølger.

Indsendt patentansøgning vedrørende vores metode til produktion af damp.

Udfyld formularen, få tilsendt testrapporten og deltag i lodtrækning om en middag for to personer. 

 

Adresse