Innovativ teknologi

På Have- og Landskabsudstillingen i Slagelse, 28.-30, august 2019 præsenterede vi vores nye prototype, der med en enkel og effektiv metode damper ukrudtet uden risiko for antændelse af tørt materiale

Metoden er udviklet med støtte fra Århus Kommunes VTU-fond som en del af et udviklingsprojekt hvor vi effektiviserer pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. 

Et stort uvildigt institut har dokumenteret signifikant mindre genvækst efter vores metoder end efter en gasbrænder. 

Vores prototype er forberedt for kombineret behandling der har væsentlig større effekt end en gasbrænder. Vi arbejder for at få test og godkendelser på plads til lancering af vores betaversion til næste forår.

Billede

God driftsøkonomi

Hurtig fremkørsel, reduceret genvækst og lavt energiforbrug holder driftsudgifterne nede
- Nøglen til din og vores succes!

Ingen brandfare

Ved at anvende damp sikrer vi at temperaturen altid er lavere end antændelsestemperaturen for tørt plantemateriale. Derfor kan du også bruge Weed Fighter på arealer med tørt materiale

Lavt energiforbrug / lav CO2 udledning

Pesticidfrie metoder bruger energi og udleder CO2.
Weed Fighters effektive energioverførsel, reducerede genvækst og sektionsopdelte maskiner sikrer minimalt energiforbrug

Problem-ukrudt

Selv problem-ukrudt som strandvejbred bøjer sig for Weed Fighter

FN verdensmål: rent drikkevand og klima indsats

Med innovativ pesticidfri teknologi er Weed Fighter et godt alternativ til både pesticider og gasbrændere. Derved arbejder Weed Fighter både for rent drikkevand og for mindre klimabelastning = FN verdensmål 6 og 13.

Samtidig berører vi FN verdensmålene
3 - Sundhed og trivsel
9 - Industri, innovation og infrastruktur
11 - Bæredygtige byer
14 - Livet i havet
15 - Livet på land

Dokumenteret effekt

Vi står naturligvis til regnskab for vores teknologi. Derfor har vi fået et uvildigt institut til at dokumentere forskellen på vores teknologi og en gasbrænder som i dag er den mest udbredte metode til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. I deres rapport konkluderer instituttet at der er signifikant mindre genvækst efter Weed Fighters maskine end efter en gasbrænder.

Fjerner genstridigt ukrudt

 

Også problem-ukrudt som strandvejbred klares med Weed Fighter.

Læs mere om maskinen

Billede